ประเทศไทย

ภาพรวม

วิดีโอองค์กรของเรา

Optex ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับตลาดในประเทศไทยที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมแต่ละชนิดซึ่งเป็นธุรกิจที่เราสนใจ โดยมุ่งเน้นที่ระบบเตือนภายนอกอาคาร และเซนเซอร์ประตูอัตโนมัติซึ่งมีชื่อเสียงระดับนานาชาติในด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือของเรา เรากำลังทำงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะของประเทศไทย ในขณะเดียวกัน เรายังมีส่วนร่วมในการสร้างสถานะของท้องถิ่นที่แข็งแกร่งขึ้น และด้วยวิธีการนี้ หวังว่าจะมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคม และอุตสาหกรรมที่มั่นคงและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์

ระบบและอุปกรณ์ความปลอดภัยอิเล็คทรอนิคส

อุปกรณ์และระบบทางเข้าอัตโนมัติ

  • เซนเซอร์ประตูอัตโนมัติ
  • ระบบควบคุมการเข้า

ระบบนับจำนวนคน